Thursday, 29 November 2007



Bersemangat riadah dengan baju Bersih di Padang permainan Taman Maluri



Muslimat titiwangsa dan anak-anak turut serta.



Cucu pun turut serta menghidupkan gelombang bersih, terutama di pagi Sabtu

No comments: