Tuesday, 6 April 2010

Soalan saya naik nombor 68 bermakna tidak akan dijawab secara lisan tetapi akan dijawab secara bertulis. Jawapan secara lisan oleh Menteri atau Timbalan Menteri hanya sempat ke soalan nombor 10 sahaja, kadang2 sampai ke nombor 12.

PR-1231-L36677
Dr. Lo' Lo' binti Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta PERDANA
MENTERI menyatakan penggunaan peruntukan khas Parlimen
Titiwangsa seperti siapakah pemohon, untuk projek, program atau
sumbangan apa, masa dan tarikh diluluskan, siapa pihak penerima dan
jumlah yang diperuntukkan setiap satu bagi tahun 2008 dan 2009.

Kita tunggukan jawapannya sebab kita hendak tahu kemana perginya RM 1 juta yang diperuntukkan setiap tahun yang sepatutnya digunakan oleh Ahli Parlimen untuk parlimen masing2. Menurut pegawai Pembangunan Negeri (SDO state development officer) peruntukan ini bagi parlimen yang dimenangi PR diberikan kepada Ketua UMNO Bahgian yang tiada local standi dan tiada audit dibuat. Kena ingat bahawa duit ini bukan duit umno bn tapi duit rakyat.

Dr Lo'Lo'

No comments: