Sunday, 18 November 2007

Gambar2 Cucu sulong, 'Izz Nu'man'Izz berumur seminggu'Izz senyum pada Jaddah (nenek)

No comments: