Monday 17 November 2008

dari majalah SUARA BARU

AGAMA SEIRING DENGAN PERJUANGAN

"Wanita perlu lebih maju pada masa yang sama tak boleh mundur akhlak, rohani dan syahsiah. keseimbangan agama perlu seiring dalam apa jua perjuangan". Penglibatan wanita di dalam politik ini perlu berteraskan pada jalan Allah dengan niat yang ikhlas untuk membantu masyarakat khususnya kaum wanita.
Keseimbangan di antara tuntutan rumahtangga dan kerjaya perlu seiring dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Kita perlu ada perasaan takut pada Allah. Kalau kita tiada perasaan takut itu, kita tak akan dapat menjalankan tugas sebagai pemimpin kepada rakyat dan kita akan lari dari dasar-dasar perjuangan Islam yang sebenarnya... YB Dr. Lo'lo'
by Faezah

No comments: