Thursday 18 June 2009

SAMBUNGAN MAJLIS HI-TEA MESRA RAKYAT Keluarga Cina yang ada anak OKU yang belum lagi mendapat apa-apa bantuan, sedangkan ketua keluarga hanya seorang pemandu teksi. Bukan semua Cina kaya, ada juga yang mskin dan memerlukan bantuan dan sokongan. Bermesra dengan penduduk2 yang hadir. a YB menyabarkan Opah yang menceritakan masalah kesihatannya yang merupakan gejala biasa penyakit tua. Didepan YB adalah suami tercinta YB Prof Madya Dr Amin yang turut menemani YB dalam ziarah ini. YB sedang menanda-tangani Buku Tetamu semasa melawat Pejabat Persatuan Penduduk PPR Cochrane. Faezah

No comments: