Thursday, 16 July 2009

Tidak ada kesusahan (atau bala bencana) yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga (yang menimpa) diri kamu, melainkan telah sedia ada dalam kitab (pengetahuan Kami) sebelum Kami (Allah) menjadikanya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami diberitahu tentang itu) supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira (secara sombong dan bangga) dengan apa yang telah diberikan kepada kamu, dan ingatlah Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takbur, lagi membanggakan diri

(Al-Hadid (57:22-23)

No comments: