Sunday, 17 October 2010

Penerima Skim Mesra Usia Emas ( SMUE ) Parlimen Titiwangsa


 

Syarat & Prosedur

Warga Emas yang cukup syarat bolehlah mengisi borang permohonan menyertai Skim Mesra Usia Emas / OKU. Semua permohonan hendaklah mematuhi prosedur dan garis panduan permohonan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan Negeri Selangor.

A. SYARAT-SYARAT KELAYAKAN MEMOHON:

1. Warga Emas yang layak mendaftar adalah seorang WARGANEGARA MALAYSIA berumur 60 tahun dan ke atas; DAN

1.1 - Lahir dan sedang menetap di Negeri Selangor; ATAU

1.2 - Lahir di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebelum 1/2/1974 DAN sedang menetap di Negeri Selangor atau di Wilayah Persekutuan; ATAU

1.3 - Bermastautin di Negeri Selangor secara sah sekurang-kurangnya 15 tahun (bagi yang bukan kelahiran Negeri Selangor)


2. Bagi OKU yang lahir di Negeri Selangor, tiada had umur ditetapkan. Bagi OKU kelahiran di luar Negeri Selangor mestilah juga telah menetap di Negeri Selangor secara sah sekurang-kurangnya 15 tahun. Hanya OKU yang memiliki Kad OKU daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sahaja layak untuk mendaftar.

3. Kerajaan Negeri akan menyumbang sejumlah RM2,500 kepada Penama Warga Emas yang meninggal dunia dan telah berdaftar. RM1,000 akan diberikan selepas menerima laporan kematian serta dokumen lengkap diserahkan dan pengesahan telah dibuat. Baki RM1,500 akan diserahkan dalam tempoh 60 hari selepas penyerahan bayaran pertama dibuat dalam satu majlis khas.

4. Hanya ahli yang telah berdaftar dan meninggal dunia sahaja yang layak menerima sumbangan di bawah Skim Mesra Usia Emas. Bagaimanapun, pendaftaran ahli selepas warga emas meninggal dunia adalah dibenarkan, sehinggalah dinyatakan sebaliknya.

Sila rujuk di sini untuk maklumat yang lebih terperinci berkaitan syarat-syarat tambahan.

B. PUSAT PENDAFTARAN:

Pendaftaran Skim Mesra Usia Emas dan OKU boleh dibuat di pusat-pusat pendaftaran yang sah seperti berikut:

1. Pusat Khidmat DUN seluruh Selangor & Parlimen WPKL
2. Pejabat Tanah / Daerah Seluruh Selangor (Muat turun senarai)
3. Pihak Berkuasa Tempatan (Muat turun senarai)
4. Rantaian Mesra Sdn. Bhd.


C. PROSEDUR PENDAFTARAN:

1. Sila semak di sini bagi memastikan pendaftaran untuk ahli berkenaan belum lagi dibuat oleh mana-mana pihak

2. Pendaftaran dibuat dengan dengan mengisi Borang Mesra Usia Emas (klik di sini untuk muat turun contoh borang smue) yang boleh didapati dengan PERCUMA dari Pusat Pendaftaran di seluruh Selangor dan WP Kuala Lumpur. (Sila lihat di bawah B. Pusat Pendaftaran). Pendaftaran hendaklah mengikut kawasan di mana warga emas dan OKU tersebut tinggal (Contohnya: jikalau menetap di Shah Alam, hendaklah mendaftar di Shah Alam.)

3. Dokumen WAJIB yang telah disahkan yang diperlukan untuk urusan pendaftaran ialah:

a) Salinan MyKad Ahli
b) Salinan MyKad Penjaga
c) Salinan MyKad Penama
d) Salinan Kad OKU (jikalau OKU)

D. PROSEDUR PEMBAYARAN:

Pembayaran Manfaat Pertama:

Apabila berlaku kematian, Penjaga atau Penama hendaklah melaporkan kematian kepada Pusat Khidmat DUN, tempat di mana Ahli didaftarkan dalam Skim Mesra Usia Emas. Ahli yang meninggal di luar Negeri Selangor tidak layak menerima manfaat.

Pada kebiasaannya di dalam tempoh 7-14 hari selepas menerima laporan kematian Ahli yang berdaftar dengan Skim Mesra Usia Emas, ADUN / Wakil ADUN / Parlimen akan menyampaikan sumbangan manfaat sebanyak RM1,000 kepada penama yang telah didaftarkan.

Dokumen wajib yang diperlukan untuk urusan tuntutan:

a) Salinan MyKad penama
b) Permit Menguburkan / Pembakaran atau salinan Sijil Kematian
c) Borang Tuntutan Bayaran Skim Mesra Usia Emas yang telah diisi oleh penama yang sah.


Pembayaran Manfaat Kedua:

Di dalam tempoh 60 hari berikutnya, Ahli Dewan Rakyat / Ahli Dewan Undangan Negeri / Wakilnya akan menyerahkan bayaran manfaat RM1,500 kepada penama di satu majlis yang dibuat di lokasi yang ditentukan bersama oleh Pejabat Tanah & Daerah dan Pusat Khidmat DUN / Parlimen.

Dokumen-dokumen WAJIB yang diperlukan untuk urusan pembayaran manfaat kedua:

a) MyKad penama ASAL serta salinan fotostat
b) Sijil Kematian ASAL serta salinan fotostat


Pusat Khidmat Wakil Rakyat Titiwangsa, No 10 Jalan Raja Muda Musa, Kg Baru, 50300 Kuala Lumpur. Tel: 0326980025 Fax: 0326980026 yb.drlolo@gmail.com twitter: docmarjan Fb: Yb Dr Lo'Lo'

No comments: